La République Info
Uncategorized

Une personnalité, une histoire

Une personnalité, une histoire !

Il y a des personnalités qui ne  peuvent pas et qui ne doivent pas être passées inaperçues. Ces gens nous font sourire tout le temps. Ils nous aident à garder notre sourire même dans les pires situations. Sans nous en rendre compte, ils font partie intégrante  de notre quotidien. Sans eux, notre vie manquerait un peu de goût. Sur ce, La Rédaction de La République Infos vous présente M. Francoeur Guirand «  Bòs Frank ».

Bòs Frank-!

Woooolaaa- esyee! Rrra! 

Kilès nan moun nan Wo Tiboukan( 3èm seksyon kominal komin Gresye)  ki pa konnen Bòs Frank?  Kilès ki ka di l pase yon ti moman kote Bòs Frank pou dan l pa rete deyò??

Bòs Frank se yon pèsonaj ki abite nan lokalite “ ka Guirand” nan mòn Tiboukan, tousuit apre w fin janbe dlo nan so , lè w ran direksyon nan Boule.  Bòs Frank se yon gangan ginen, ki ap pratike relijyon vodou depi plizyè dizèn lane nan kanton an.  Sitwayen sila a ka nan laj swasantan  yo konsa, men lè w parèt sou li w ap wè se yon jenn mesye byen fre. Sanble bòs Frank soti nan ras moun ki gen bon ten.  

Menmsi  Bòs Frank, se yon gangan, li se yon moun ki atire moun anpil ak blag la yo, yon kalite ki pèmèt li diferansye li ak lòt anperè nan kanton an.  Ou  ap pase yon minit kote Bòs Frank  pou w pa tande l di w: Wolala! Esyee!   Si nan kèk ka yon oungan se yon malveyan, yon mabenge, yon moveje, Bòs Frank ,li menm se yon blagè, yon moun ki renmen pataje ( sitou ak fanm, sanble l pa twò rayi yo…).   Fòk nou siyale tou Bòs Frank gen yon vwa ki bèl anpil,  se yon plezi pou w admire Bòs Frank k ap vide kantik ak masèy atè lè gen vèy oubyen lè l ap chante nan dans( seremoni vodou) lakay li ak lakay lòt gangan parèy li. 

Woolala! M manke fini tèks la san m pa pale de fanmi  Bòs Frank wi! Essyee! Rrrrrrrra! 

Bòs Franck gen yon latriye bèl pitit fi, dlo frèt tonbe sou kò yo l tache yo,  ou pa fouti wè youn pou w pa anvi fè de pli pawòl.  Li gen 3 gason tou.    Men sa ki sitou pi entèresan nan fanmi  Bòs Frank se sa k pral di la a: Ni pitit Mesye a, pase pran madanm li yo( sa li fè pitit ak yo ) , tout pale menm jan ak Bòs Frank. 

Wolooo! Gade jan m sonje yon ti blag Bòs Frank ki fè m souri: Mwen kwaze ak Bòs Frank , mwen di l mwen pral nan yon vèy la a. Men sa  Bòs Frank reponn mwen : 

“Woooo! Yon moun ki mouri?”  Kòmsi  yo ta ka fè vèy pou yon bèt! Alon Bòs Frank sa mesye! 

Mesye sa a inoubliyab! Wolalaaaaaaaa!  

N.B : Bòs Frank vivan toujou ! Li fenk kare bay plezi !    

  Rijkaard Fortune, auteur. 

Related posts

Who Else Wants to Learn About Divine Mathematics?

Uncovering Major Criteria In edusson reviews essaysrescue

Stéphane Sanon

News On Vital Details In unemployed professors expertpaperwriter

Stéphane Sanon

Leave a Comment

La Radio qui vous tient informés.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accepter Plus d'infos

Privacy & Cookies