La République Info
  • Home
  • Uncategorized
  • SI OU NAN YON TRAVAY OU TONBE MALAD ESKE PATWON AN KA REVOKE’W POU SA?
Uncategorized

SI OU NAN YON TRAVAY OU TONBE MALAD ESKE PATWON AN KA REVOKE’W POU SA?

Depi ou ap travay nan Yon enstitisyon prive nan peyi Dayiti ou tonbe malad lalwa di kijan sa dwe regle , gen kèk fòmalite ki dwe respekte.

Daprè kòd travay peyi a , Yon anplwaye gen dwa a 15 jou konje maladi chak ane e se setifika medikal pou’l bay pou benefisye anvataj sa. Si travayè a poko gen 1 lane nan travay la li gen dwa a Yon konje maladi ki kalkile pwoposyonelman a dire sèvis li bay deja.

Depi ou malad lalwa fèw obligasyon pou bay setifika medikal kote w’ap travay la. Si se nenpot ki doktè ki fè Sétifika medikal la pou ou yo kapab deside pa fè Li konfyans e lè sa se yon sèvis sante piblik ki pou ba’w sètifika sa ki ap endike ke ou malad ou pa ka travay.

Si maladi ou fè a dire plis pase 3 mwa , enstitisyon ki ba’w travay la ka koupe Kontra travay la sa vle di li ka revoke’w Pandan lap peye’w 15 jou konje maladi selman ak tout lòt prestasyon ou gen dwa a yo.
( Atik 35, Atik 131 kod travay peyi Dayiti).

Me Pelex Flereme 37011865

Related posts

Classement des Milliardaires dans le monde 2018

Stéphane Sanon

États-Unis : Un Afro-américain libéré après 43 ans de prison pour un crime qu’il n’a pas commis

Stéphane Sanon

Cinq (5) millions de dollars laissés à un chien après la mort de son maître

Stéphane Sanon

Leave a Comment

La Radio qui vous tient informés.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accepter Plus d'infos

Privacy & Cookies